Dit zijn de belasting- en wetswijzigingen voor 2021

Na de jaarwisseling verandert voor ondernemers weer het een en ander op belasting(s)- en wetgevingsgebied. Het maakt niet uit of je freelancer, zzp’er of dga bent. Iedere ondernemer krijgt ermee te maken. Hoe zit het met de zelfstandigenaftrek en de vennootschapsbelasting? Of met de bijtelling voor je elektrische bestelauto? We zetten het voor je op een rij.

Als ondernemer neem je verantwoorde risico’s om je bedrijf zo goed mogelijk draaiende te houden. Je hebt dan recht op zelfstandigenaftrek en betaalt belasting over de winst van je onderneming.

Afbouw zelfstandigenaftrek
Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost zorgt ervoor dat je tot nu toe over 7.030 euro van je winst geen belasting hoefde te betalen. Vanaf 2021 wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs afgebouwd tot 3.240 euro. Volgend jaar is de zelfstandigenaftrek gedaald naar 6.670 euro.

Lage tarief vennootschapsbelasting omlaag
Het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat vanaf 1 januari omlaag van 16,5 procent naar 15 procent. Meer mkb-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot 245.000 euro, nu is dat nog 200.000 euro. Een jaar later – in 2022 – wordt dit bedrag verder verhoogd naar 395.000 euro.

Aanmerkelijk belang
Heb je meer dan vijf procent van alle aandelen van je bedrijf in bezit, dan spreekt de ficus van aanmerkelijk belang. Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang gaat van 26,25 procent nu naar 26,9 procent in 2021.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Om werkgevers een duwtje in de rug te geven om toch te investeren in (en na) coronatijd is er vanaf 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Bij elke investering die je doet, bijvoorbeeld een nieuwe machine, zonnepanelen of een elektrische bestelauto, krijg je een korting. Deze korting kun je verrekenen met de af te dragen loonheffingen. Wil je meer weten of een rekenvoorbeeld? Kijk dan op deze pagina van de overheid.

Wegenbelasting elektrische bestelauto
Wil je voor jouw bedrijf een volledig elektrische bestelauto aanschaffen, dan hoef je tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Dat geldt ook voor de zogeheten plug-in hybrides.