Dit zijn de belasting- en wetswijzigingen voor 2022

Er zijn maar weinig mensen die graag belasting betalen. Het draaiende houden van je onderneming en financieel ‘voldoende vet’ op de botten zijn belangrijker. Daarom heb je recht op zelfstandigenaftrek en andere interessante aftrekposten die je belastbaar inkomen kunnen verlagen, al stelt de overheid daar ook paal en perk aan.

Dit zijn de wijzigingen voor 2022:


Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
Een lichte daling van het basistarief in box 1. Over je inkomsten tot 69.398 euro betaal je in 2022 geen 37,10 procent, maar 37,07 procent belasting. Het toptarief wijzigt niet. Heb je meer inkomen dan 69.398 euro, dan betaal je het tarief van 49,50 procent.

Afbouw tarief aftrekposten
Aftrekposten leiden tot een lager inkomen en minder inkomstenbelasting. Na de jaarwisseling zijn aftrekposten voor ondernemers met een inkomen van meer dan 69.398 euro nog maximaal voor 40 procent aftrekbaar. Je moet denken aan:

  • zelfstandigenaftrek;
  • aftrek speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • stakingsaftrek;
  • mkb-winstvrijstelling.


Afbouw zelfstandigenaftrek
Als ondernemer heb je recht op zelfstandigenaftrek. Over 6.670 euro van de winst hoefde je tot nu toe geen belasting te betalen. Vanaf 2021 wordt deze zelfstandigenaftrek langzaam afgebouwd tot 3.240 euro. In 2022 daalt de maximale zelfstandigenaftrek naar 6.310 euro.

Hogere percentages milieu-investeringsaftrek (MIA)
Steeds meer ondernemers hebben aandacht voor het milieu. Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kun je gebruikmaken van de MIA. Je mag een percentage van de investeringskosten van je winst aftrekken, waardoor je minder inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting betaalt.

De MIA heeft nu nog drie aftrekpercentages: 13,5 procent, 27 procent en 36 procent. De percentages worden komend jaar verhoogd naar: 27 procent, 36 procent en 45 procent.

Nieuw bijtellingspercentage elektrische auto
Rijd je met een elektrische auto van de zaak per jaar meer dan 500 privékilometers? Dan ziet de Belastingdienst die kilometers als inkomen. Daarover moet je belasting betalen in de vorm van een bijtelling. Het bijtellingspercentage stijgt in 2022. Ook de daaraan gekoppelde cataloguswaarde wijzigt.

Vanaf 2022 geldt een percentage van 16 procent bij een cataloguswaarde van een auto tot 35.000 euro. Is je auto duurder dan bedraagt de bijtelling 22 procent over het bedrag boven 35.000 euro.

Tariefopstap vennootschapsbelasting naar 395.000 euro
De tarieven voor vennootschapsbelasting blijven gelijk. Maar het tarief van 25 procent gaat in 2022 pas gelden bij winsten hoger dan 395.000 euro en niet al bij 245.000 euro. Dit betekent dat bedrijven tot een winst van 395.000 het vpb-tarief van 15 procent betalen.