Coronacrisis en je werknemers MKB advies Roermond

Minder loon of vakantiedagen om corona?

Het is een zware coronatijd voor ondernemers. Niet alleen vanwege aanpassingen om veilig te werken en klanten te kunnen ontvangen. Ook economisch zucht je onder de crisis. Mag je minder loon uitkeren of je personeel vakantiedagen laten inleveren? We zetten het voor je op een rij. Vooropgesteld: niemand heeft om deze crisis gevraagd. Het is je overkomen. Maar als ondernemer krijg je al snel vragen van je personeel over het uitbetalen van (minder) loon, het opnemen of intrekken van vakantiedagen. Lastige arbeidsrechtelijke vragen waarbij soms een rechter aan te pas moet komen om antwoorden te geven. We lichten een paar belangrijke uitspraken toe aan de hand van voorbeelden.

Minder loon uitbetalen
Een eigenaar van een horecazaak was door de crisis en sluiting in betalingsproblemen geraakt. De ondernemer maakte gebruik van de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Omdat de regeling minder loonsom uitkeerde dan verwacht, besloot de eigenaar om alle medewerkers nog maar de helft van het salaris uit te betalen. Een medewerker was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. De ondernemer mocht inderdaad niet zonder overleg en eenzijdig minder salaris uitbetalen. Door minder inkomen zou de werknemer in financiële problemen komen. De werkgever moest het achterstallig salaris alsnog betalen.

Geen werk, geen loon?
In een andere zaak stapte een medewerker naar de rechter omdat hij geen loon meer kreeg, terwijl hij een contract voor een jaar had. De medewerker had vanwege coronabeperkingen niet kunnen werken in de eerste twee maanden van 2020. Zijn werkgever vond daardoor dat hij geen loon hoefde te betalen. Vanaf 1 januari 2020 is Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Daardoor is het credo ‘geen arbeid, geen loon’, komen te vervallen. Het werk van de medewerker was seizoensgebonden waardoor hij in de eerste maanden niet kon werken. De maanden daarna was werken onmogelijk vanwege de coronamaatregelen. De medewerker heeft volgens de rechter gewoon recht op loon.

Vakantiedagen inleveren
Als ondernemer kun je niet eenzijdig je personeel opleggen om vakantie-uren in te leveren vanwege corona. Voor de rechtbank trok een werkgever aan het kortste eind nadat hij zijn medewerkers had gevraagd om een vijfde van hun arbeidstijd als vakantie op te nemen vanwege de coronacrisis. Dat argument vond de rechter geen zwaarwichtig bedrijfsbelang. In een ander geval had een werknemer eind 2019 een vakantie geboekt voor een aantal weken in april en mei 2020. Door corona is de medewerker niet op vakantie gegaan. De werkgever mocht in dat geval wel de vakantiedagen verminderen. De medewerker had volgens de rechter zelf het risico genomen om die vakantie op dat moment te boeken.

Ga in gesprek
Voor werkgevers is het, ondanks de zware coronatijd, niet mogelijk om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Wil je maatregelen nemen om arbeidsvoorwaarden te wijzigen om je bedrijf door de economische crisis te loodsen? Ons advies is om in die gevallen in gesprek te gaan met je medewerkers.

Bron: DAS