Een faillissement voorkomen?

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht geworden. Deze wet is de reddingsboei voor bedrijven die bijvoorbeeld door de coronacrisis in financiële nood verkeren en een faillissement willen voorkomen. Wat houdt de wet in en wat zijn de voorwaarden? Door de coronacrisis zijn veel gezonde bedrijven in financiële problemen gekomen. De steun van de overheid is lang niet altijd toereikend om alle bedrijven weer op de been te helpen. De stapel met onbetaalde rekeningen wordt steeds groter. Kunnen de ondernemers het tij nog keren en een faillissement afwenden?

Bedrijven die op korte termijn niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, mogen aan hun schuldeisers een onderhands akkoord aanbieden om de schulden alsnog te betalen. Dat was in het verleden ook al zo. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord voegt er echter nog een belangrijke component aan toe: de instemming met het akkoord.

Instemming
Tot 1 januari 2021 hoefden de schuldeisers niet in te stemmen met het akkoord. In de nieuwe regeling kun je de rechtbank vragen om het akkoord goed te keuren of te bevestigen, ofwel: homologeren. Hierdoor stemmen alle schuldeisers en aandeelhouders in met het akkoord. Voor relaties die nog geld te goed hebben, is dit goed nieuws. Bij een faillissement is immers de kans dat de rekening alsnog wordt betaald een stuk kleiner.

Hoe werkt de WHOA en wat zijn de voorwaarden?

  • Je bedrijf kan de schulden op korte en mogelijk lange termijn niet meer betalen.
  • Het akkoord leidt ertoe dat je bedrijf na het wegwerken van de schulden weer financieel gezond is. Daarmee wordt een faillissement afgewend.
  • Heeft de onderneming geen overlevingskansen meer, dan moet met het akkoord voor de schuldeisers een beter resultaat geven dan bij een faillissement.
  • Het akkoord moet haalbaar, doordacht en redelijk zijn. Schuldeisers en aandeelhouders mogen door het akkoord niet in een nadeligere positie geraken.
  • Arbeidsvoorwaarden van personeel mogen niet veranderen.

Groeien de schulden boven je hoofd? Lijkt een faillissement onafwendbaar? Ga in gesprek met bijvoorbeeld de bank, je accountant en de Belastingdienst. Of neem contact met ons op.