Nederlander koopt meer bij lokale ondernemer sinds ontstaan pandemie

Utrecht, 11 december 2020 – Door de pandemie zijn we lokale ondernemers meer gaan waarderen. We hebben het afgelopen jaar bewust meer gekocht en geconsumeerd bij lokale winkels, zelfstandige horeca en bedrijven dan ooit. Nederlanders willen de ondernemers uit de buurt steunen en zo ook het wij-gevoel en de leefbaarheid stimuleren. Dat en meer blijkt uit onderzoek van Direct Research in opdracht van RegioBank, waarbij ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder is gevraagd naar lokaal ondernemerschap. Opvallend is dat vooral 18 tot 24 jarigen de noodzaak zien om de ondernemer uit de buurt te helpen; maar liefst 77 procent vindt dit sinds het ontstaan van COVID-19 een belangrijk  aandachtspunt.

We zijn ons meer bewust geworden van het belang van lokaal ondernemerschap (59%). Ruim de helft van Nederland (52%) kocht het afgelopen jaar dan ook meer bij de lokale ondernemer dan bij de landelijke winkelketen. Bijna driekwart (71%) vindt dat zij zelf een bijdrage moeten leveren om lokaal ondernemerschap te steunen en dezelfde hoeveelheid geeft aan dit sinds de pandemie nog belangrijker te vinden. Opvallend is dat vooral jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar de noodzaak hiervan inzien.

Leefbaar en authentiek
Een buurt met winkels en ondernemers draagt bij aan de kwaliteit van leven, vindt 78 procent van de Nederlanders. De rol van lokale ondernemers wordt daarin sterk benadrukt. Zo is bijna vier op de vijf Nederlanders (79%) van mening dat lokaal ondernemerschap de leefbaarheid van de buurt positief beïnvloedt. En hoewel dorpsbewoners het hier vaker mee eens zijn dan mensen uit de stad (82% versus 77%), is de mening over het authenticiteit unaniem. Maar liefst driekwart van de Nederlanders is van mening dat lokaal ondernemerschap de buurt een authentiek en uniek karakter geeft.

Zakelijk advies
Terwijl men digitalisering steeds meer omarmt, vindt drie op de vijf Nederlanders persoonlijk contact bij een bank nog steeds belangrijk, al wordt dit meer ervaren onder dorpsbewoners (67%) dan stadsbewoners (58%). Ook vindt drie op de vijf het prettig om een fysieke vestiging van hun bank in de buurt te hebben. Opvallend is dat 18 tot 24 jarigen (66%) dit belangrijker lijken te vinden dan 25 tot 39 jarigen (52%). Tweederde van de Nederlanders vindt het dan ook jammer dat banken steeds meer vestigingen sluiten. Dit is hoger onder dorpsbewoners (70%) dan onder stadsbewoners (60%).

Belangrijke rol  banken
Het onderzoek laat zien dat een buurt met lokale ondernemers bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Daarnaast werd duidelijk dat Nederlanders (73%) het zeer waarderen als hun bank lokaal ondernemerschap stimuleert. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank zetten we samen onze kennis van de regio in om lokale bedrijven en zelfstandige ondernemers te helpen met de juiste financiering en advies. Zo dragen wij bij aan de groei van werkgelegenheid en aan een buurt die groeit en bloeit doordat er steeds meer (lokale) producten en diensten worden aangeboden. En een plek waar het prettּig leven, wonen en werken is, is een fijne buurt voor iedereen.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van RegioBank uitgevoerd door Direct Research onder 1.040 Nederlanders van 18 jaar en ouder.