Levenstestament; regel ook je ondernemerszaken

Levenstestament; regel ook je ondernemerszaken

Mensen die bijvoorbeeld de gevolgen van dementie of hersenletsel van dichtbij hebben meegemaakt, weten hoe ingrijpend het is als iemand handelingsonbekwaam is. Zo kunnen bijvoorbeeld bankzaken niet meer worden geregeld!

Meestal wordt dan iemand in de familie (partner of kind) gemachtigd om de zaken waar te nemen. Is die er niet dan wijst de rechter een bewindvoerder of curator aan. Om het bedrijf draaiende te houden wijzen veel ondernemers vaak een gemachtigde aan. Iemand die direct de zaken kan oppakken mocht dat nodig zijn.

Levenstestament
Een dergelijke machtiging wordt vastgelegd in een akte die door een notaris wordt opgesteld. In de akte staat wie er namens jou mag handelen en wat er precies moet gebeuren in de gevallen dat je geen beslissingen meer kunt nemen. Belangrijk is ook dat je een levenstestament opstelt voor je privésituatie, maar ook voor je zakelijke activiteiten.

Bij het opstellen van een zakelijk levenstestament zijn je beslissingen bijvoorbeeld afhankelijk van de bedrijfsvorm: eenmanszaak, maatschap, bv, vof etc. Wie kan of mag er namens jou handelen en hoe wordt het bedrijf draaiende gehouden?

Testament en besloten vennootschap
Heeft je onderneming de bedrijfsvorm van een besloten vennootschap, dan is dat een afwijkende rechtspersoon. Volgens de letter van de wet heb je dan verschillende rollen: aandeelhouder, bestuurder en mogelijk ook als directeur.

De gemachtigde in het levenstestament mag geen zaken regelen voor de hele bv, zeker niet als er meerdere aandeelhouders zijn. Hiervoor moet je een speciale machtiging opstellen namens de besloten vennootschap. Ben je de enige aandeelhouder, dan kan dit eventueel wel worden geregeld via het levenstestament. Het is raadzaam om binnen een bv of maatschap hierover goede afspraken te maken.

Misbruik
Gelukkig gaat het meestal goed als het gaat om het handelen in volmacht. In een enkel geval is er sprake van misbruik. Een gemachtigde neemt dan bijvoorbeeld geld op voor andere doeleinden dan de volmacht is bedoeld. In die gevallen wordt misbruik gemaakt van iemand die in een afhankelijke situatie zit.

Een rechter pakt dit soort zaken doorgaans stevig aan. Je kunt dit oplossen door bijvoorbeeld twee gemachtigden aan te stellen of een toezichthouder te benoemen om een oogje in het zeil te houden.

Hulp bij levenstestament
Als ondernemer moet je steeds het belang van je onderneming voor ogen houden. Dat is een lastige, maar ook een belangrijke klus.

Je doet er goed aan om niet over één nacht ijs te gaan. Overleg bijvoorbeeld met je accountant of notaris. Je levenstestament is van levensbelang voor je bedrijf.