Jouw bedrijf en de RI&E verplichting

Een bedrijfsongeval wil je natuurlijk voorkomen. Maar hoe doe je dat? Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) helpt je hierbij. Zo’n document is niet alleen handig, het is ook wettelijk verplicht. Heb je dit nog niet opgesteld? Je leest hier hoe en wat.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat geldt ook voor een bedrijf. Volgens de Arbowet moet – bijna – ieder bedrijf met personeel een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) maken. Hierin breng je alle risico’s binnen je bedrijf in kaart en kijk je naar de mogelijke gevolgen voor je bedrijf en je medewerkers. Daarnaast maak je in de RI&E een plan van aanpak om de risico’s zo klein mogelijk te houden.

Minder dan de helft van alle bedrijven met personeel in ons land heeft een RI&E gemaakt. Dat is een schrikbarend slechte score. Bedrijven die geen RI&E hebben, riskeren namelijk een boete. Bovendien is zo’n inventarisatie belangrijk, een ongeluk is vaak in een fractie van een seconde gebeurd. Een medewerker kan van de trap vallen of zich verwonden aan een machine. Daarnaast kunnen medewerkers ook te maken krijgen met een burn-out waardoor zij voor een langere tijd uit de running zijn.

Continuïteit in gevaar
Dat is natuurlijk in de eerste plaats vervelend voor de medewerker die gewond raakt of om een andere reden uitvalt. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor je bedrijf. Door langdurige afwezigheid van een medewerker kan de continuïteit van je bedrijf in gevaar komen. Bepaalde werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld in de knel komen door een krappe bezetting. Of je bedrijf komt in de problemen omdat je aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval.

Duidelijk overzicht
Een RI&E kan in de meeste gevallen uitkomst bieden. Je hebt in ieder geval een duidelijk overzicht van de risico’s en kunt er alles aan doen om deze zo klein mogelijk te houden.

De RI&E bestaat uit drie onderdelen:

  • Het in kaart brengen van de risico’s: Welke risico’s lopen je medewerkers en het bedrijf?
  • Het evalueren van de risico’s: Hoe vaak komen deze risico’s voor en wat zijn de mogelijke gevolgen?
  • Een plan van aanpak: Wat ga je doen om de risico’s zo klein mogelijk te houden?

 

Nagenoeg alle bedrijven zijn verplicht een RI&E uit te voeren. Deze verplichting is al sinds 1 januari 1994 van kracht. Mocht je twijfelen of jouw bedrijf aan de RI&E-verplichting moet voldoen, check dan eerst de website van het steunpunt RI&E. Daar vind je ook een algemene en branchegerichte checklist.

Let op: Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige.

Boete of een waarschuwing
Heb je een RI&E opgesteld, dan kun je het niet zomaar in een la leggen. Het risico-overzicht moet aangepast worden als er iets in de arbeidsomstandigheden wijzigt. Het is dus handig om het document in ieder geval eens per jaar door te lezen om te kijken of alle informatie nog actueel is.

Bij een controle moet je de RI&E kunnen tonen aan de inspecteur. Is er geen RI&E aanwezig, dan volgt er een sanctie, bijvoorbeeld een boete. Als het overzicht niet volledig is, krijg je een waarschuwing. Je moet de RI&E dan binnen drie maanden alsnog compleet maken.

Vanaf halverwege 2022 wordt er ook strenger gecontroleerd of werkgevers aan de RI&E-plicht voldoen. De Inspectie SZW is een pilot gestart omtrent ‘administratieve handhaving’ om bedrijven op afstand te kunnen controleren op de aanwezig van een RI&E.

Geen RI&E-verplichting
Je hoeft niet aan de RI&E-verplichting te voldoen als alle werknemers in je bedrijf opgeteld veertig uur of minder werken. Ook als je bedrijf maximaal 25 medewerkers heeft en gebruikmaakt van een RI&E-instrument uit de CAO óf van een erkend branche RI&E-instrument, ben je het niet verplicht.

Heb je vragen over de RI&E of wil je er meer over weten? Neem contact op met onze zakelijk specialist Dennis van Dijk via dd@vbaregio.nl of (0475) 52 92 80

Neem hier contact mij op