VBA MKB advies Roermond | Begeleiding en advies voor het MKB

Voldoet jouw bedrijf aan de RI&E-verplichting?

Een bedrijfsongeluk zit in een klein hoekje. Volgens de Arbowet moet – bijna – ieder bedrijf met personeel een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) maken. Ofwel, alle risico’s binnen je bedrijf in kaart brengen en er adequaat naar handelen, zodat je medewerkers een veilige en gezonde werkplek hebben. Heb je dit nog niet gedaan? Zó pak je het aan.

Minder dan de helft van alle bedrijven met personeel in ons land heeft een RI&E gemaakt. Toch is zo’n inventarisatie belangrijk, want een bedrijfsongeluk is immers zo gebeurd. Zo kan een medewerker gewond raken bij het werken met een machine of vallen van een ladder of steiger. Maar er liggen meer gevaren op de loer. Vanwege allerlei omstandigheden kunnen medewerkers een burn-out krijgen en lange tijd uit de running zijn.

Continuïteit in gevaar
Een RI&E brengt alle risico’s voor je medewerkers én het bedrijf in beeld. Je wordt misschien aansprakelijk gesteld als je medewerker op de werkvloer een ongeluk krijgt. Of misschien komt door langdurige afwezigheid van een medewerker wel de continuïteit van je bedrijf in gevaar.

De RI&E-plicht bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het in kaart brengen van de risico’s: Welke risico’s loopt je personeel en het bedrijf?
  2. Het evalueren van de risico’s: Hoe vaak komen deze risico’s voor en wat zijn de mogelijke gevolgen?
  3. Een plan van aanpak: Wat ga je doen om de risico’s zo klein mogelijk te houden?

 

Boete of een waarschuwing
Als ondernemer moet je de RI&E actueel houden. Alle veranderingen in de arbeidsomstandigheden moet je aanpassen. Bij een controle moet je de RI& E kunnen tonen aan de inspecteur. Is er geen RI&E aanwezig dan kun je een boete krijgen. Is het risico-overzicht niet volledig dan krijg je een waarschuwing en drie maanden de tijd om het in orde te maken.

Geen RI&E-verplichting
Je bent niet RI&E-plichtig als alle werknemers in je bedrijf opgeteld veertig uur of minder werken. Ook als je bedrijf maximaal 25 medewerkers heeft en gebruikmaakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument, ben je het niet verplicht. Let op: Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E wel laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige.

Nagenoeg alle bedrijven zijn verplicht een RI&E uit te voeren. Deze verplichting is al sinds 1 januari 1994 van kracht. Mocht je twijfelen over jouw bedrijf, check dan eerst de website van het steunpunt RI&E. Daar vind je ook een algemene en branchegerichte checklist.
Heb je vragen over de RI&E, wil je er meer over weten of heb je advies nodig? Neem dan contact met ons op.