Zakelijke risico's gedekt op verzekeringen?

Zijn de risico’s van je onderneming daadwerkelijk gedekt op je verzekeringen?

Als ondernemer ben je het liefst met je kerntaak bezig: ondernemen. Dit is minder simpel dan het lijkt, aangezien we in een gecompliceerde maatschappij leven. Dat betekent dat jij naast je feitelijke vak te maken krijgt met een geweldige hoeveelheid (bij)zaken. Een aantal daarvan betreft de verzekeringen: Veelal noodzakelijk maar niet iets om je eens lekker in te verdiepen. Dat komt wel als zich een mogelijke schade voordoet…

Je voelt hem natuurlijk al aankomen: dan is het vaak te laat! Iedere verzekering heeft specifieke voorwaarden en de meeste polissen kennen ook clausules. Bedrijfsverzekeringen bevatten vaak branche-of bedrijfsspecifieke bepalingen; het is goed om daarvan op de hoogte te zijn. Hier kunnen gestelde garanties tussen zitten, bijvoorbeeld op het gebied van blusmiddelen of de plicht tot periodieke keuring van de elektrische installatie. Volg je deze garanties niet op dan is de kans aanwezig dat bij schade de verzekering geen dekking biedt met als gevolg dat de schade voor eigen rekening komt. Het volgende artikel is een pijnlijk praktijkvoorbeeld hoe het mis kan gaan. Lees artikel..

Een clausule is een bepaling in een verzekeringsovereenkomst die tot doel heeft de dekking vanuit de polisvoorwaarden of de polis uit te breiden of te beperken. Meestal wordt hier door een adviseur op gewezen bij het afsluiten van een verzekering, maar dat kan al vergeten zijn of er zijn intussen wijzigingen doorgevoerd binnen je onderneming.

We willen je natuurlijk geen nodeloze angst aanjagen maar uit de praktijk blijkt dat dit soort situaties vaker voorkomen dan gedacht wordt. De pijn komt pas naar voren als er schade is en dat is wat wij willen voorkomen. Bekijk tijdig je polissen en de daarbij behorende voorwaarden en clausules. En vooral: handel naar de mogelijk daarin gestelde eisen.

Het spreekt voor zich dat onze bedrijfsadviseurs je daar graag behulpzaam bij zijn. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op; indien gewenst maken we een afspraak.

Mat Linders
Algemeen directeur bij VBA
Gecertificeerd RISK management consultant

 

foto: Mat Linders en medewerker backoffice zakelijk advies Carla van Bijnen – Kitslaar